Пример категорије 2

Ово је само пример категорије 2