Запослени

Директор
Илија Ђорђевић, проф. физичког васпитања

Помоћник директора
Александра Митровић, проф. математике

Секретар
Јагода Митић, дип. правник

Административни радник
Драган Николић

Шеф рачуноводства
Татјана Стојковић, економски техничар

Стручна служба

 1. Сунчица Николић, дип. психолог
 2. Горан Ђокић, дип. педагог
Актив професора разредне наставе
 1. Жаклина Митровић
 2. Сузана Коцић
 3. Весна Пешић
 4. Надица Јовић-Тасић
 5. Јулијана Ђорђевић
 6. Ирена Јовановић
 7. Биљана Цоцић
 8. Сузана Василјковић
 9. Жаклина Соколовић
 10. Ђурђевка Савић
 11. Мирјана Радосављевић
 12. Драгица Антанасијевић
 13. Љиљана Ђорић
 14. Јована Цакић
 15. Тамара Јанковић
 16. Весна Јовановић
 17. Гордана Вујновић
 18. Милан Тончић
 19. Јелена Петровић
Актив професора српског језика
 1. Јадранка Милошевић
 2. Драгана Влајић
 3. Вера Станковић
 4. Ивана Илић
 5. Сунчица Костић
Актив професора енглеског језика
 1. Симоновић Весна
 2. Бојана Огњановић
 3. Ивана Ђорђевић
 4. Марко Стојановић
 5. Данијела Дробњак
Актив професора немачког језика
 1. Јасмина Илић-Бјелетић
 2. Босиљка Тошић
Актив професора француског језика
 1. Ивана Пауновић
Актив професора математике
 1. Светлана Коцић
 2. Соња Јовановић
 3. Александра Митровић
 4. Саша Стојановић
 5. Миљан Мијовић
Актив професора физике
 1. Зоран Костић
 2. Горан Цонић
Актив професора техничког образовања
 1. Бобан Крстић
 2. Томислав Јовановић
Актив професора географије
 1. Станојко Марјановић
 2. Слађана Васић
 3. Бошко Антанасијевић
Актив професора историје
 1. Бошко Антанасијевић
 2. Петар Савић
Актив професора ликовне културе
 1. Јасмина Станојевић-Василев
 2. Никола Станковић
Актив професора музичке културе
 1. Душан Миленковић
 2. Синиша Стаменковић
Актив професора хемије
 1. Оливера Тасић
Актив професора биологије
 1. Стана Стевановић
 2. Јасмина Ранчић
 3. Оливера Мићовић
 4. Даниела Митић
Актив професора визичког васитања
 1. Драган Митровић
 2. Славољуб Ђокић
 3. Јелена Милошевић
 4. Александар Павловић
 5. Миодраг Митић
Актив професора грађанског васпитања
 1. Маријана Пешић
Актив професора верске наставе
 1. Гордана Јовановић
Актив професора информатике и рачунарства
 1. Милош Илић
 2. Драган Трајковић
Библиотека
 1. Тања Цветковић
 2. Драган Танић
Продужени боравак
 1. Марија Ђорђевић
 2. Милена Стојановић