Анкета

Учествујете ли у ваншколским активностима?

Да 65% (110)
 

Не 18% (30)
 

Не, због недостатка времена. 18% (30)
 

Остале анкете

· Учествујете ли у ваншколским активностима?
· Тест питање?