Анкета

Учествујете ли у ваншколским активностима?

Да 66% (91)
 

Не 18% (25)
 

Не, због недостатка времена. 15% (21)
 

Остале анкете

· Учествујете ли у ваншколским активностима?
· Тест питање?