Анкета

Учествујете ли у ваншколским активностима?

Да 69% (91)
 

Не 19% (25)
 

Не, због недостатка времена. 12% (16)
 

Остале анкете

· Учествујете ли у ваншколским активностима?
· Тест питање?