Анкета

Учествујете ли у ваншколским активностима?

Да 65% (93)
 

Не 17% (25)
 

Не, због недостатка времена. 17% (25)
 

Остале анкете

· Учествујете ли у ваншколским активностима?
· Тест питање?